پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام شرکت
(روماني-Sindan ( Actavis
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
روماني