پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Wednesday, October 18, 2017
نام شرکت
(روماني-Sindan ( Actavis
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
روماني