دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
نام شرکت
(سوئد)AstraZeneca
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
سوئد