چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
نام شرکت
(اسپانيا)Eli Lilly
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
اسپانيا