پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام شرکت
(فرانسه)Bristol Myers Squibb
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه