سه شنبه 25 مهر 1396    |    Tuesday, October 17, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Bristol Myers Squibb
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه