يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
نام شرکت
(فرانسه)Bristol Myers Squibb
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه