شنبه 1 مهر 1396    |    Saturday, September 23, 2017
نام شرکت
(دانمارك)Novonordisk
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک