جمعه 30 تير 1396    |    Friday, July 21, 2017
نام شرکت
(دانمارك)Novonordisk
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک