سه شنبه 4 مهر 1396    |    Monday, September 25, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Actavis Cenexi
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه