شنبه 31 تير 1396    |    Saturday, July 22, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Actavis Cenexi
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه