پنجشنبه 2 فرودين 1397    |    Thursday, March 22, 2018
نام شرکت
(هلند)Merck Sharp & Dohme
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
هلند