شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Pfizer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه