پنجشنبه 2 شهريور 1396    |    Thursday, August 24, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Pfizer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه