پنجشنبه 27 مهر 1396    |    Thursday, October 19, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Pfizer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه