پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام شرکت
(دانمارك)Novo Nordisk
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک