چهارشنبه 29 شهريور 1396    |    Wednesday, September 20, 2017
نام شرکت
(دانمارك)Novo Nordisk
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک