يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
نام شرکت
(دانمارك)Novo Nordisk-Boehringer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک