جمعه 3 آذر 1396    |    Friday, November 24, 2017
نام شرکت
(دانمارك)Novo Nordisk-Boehringer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک