پنجشنبه 5 مرداد 1396    |    Thursday, July 27, 2017
نام شرکت
(دانمارك)Novo Nordisk-Boehringer
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
دانمارک