شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
نام شرکت
(فرانسه)Abbott Healthcare S.A.S
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه