پنجشنبه 26 مرداد 1396    |    Thursday, August 17, 2017
نام شرکت
(فرانسه)Abbott Healthcare S.A.S
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه