چهارشنبه 1 فرودين 1397    |    Wednesday, March 21, 2018
نام شرکت
(فرانسه)Abbott Healthcare S.A.S
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
تولید کننده - صادر کننده
کشور
فرانسه