پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام شرکت
فرآورده هاي زيستي و ضد سرطان خوارزمي
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
وارد کننده
کشور
ايران
استان
تهران