جمعه 31 شهريور 1396    |    Friday, September 22, 2017
نام شرکت
خانه داروساز
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
توزیع کننده
تلفن
0131 6611176-80
فکس
0131 6606492
کشور
ايران
استان
گيلان
آدرس
رشت مدرس ميدان ن دريايي سمت ميدان مبل بعد ازمجموعه ي ورزشي ساختمان پارس پخش