دوشنبه 3 ارديبهشت 1397    |    Monday, April 23, 2018
نام شرکت
مهردارو صبا
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
توزیع کننده
تلفن
0511-6666551
فکس
0511-666666544
کشور
ايران
استان
خراسان رضوي
آدرس
مشهد-شهرک صنعتي طوس-فاز 2-بلوار انديشه-انديشه 5-دانش 4-قطعه 648