يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
نام شرکت
مهردارو صبا
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
توزیع کننده
تلفن
0511-6666551
فکس
0511-666666544
کشور
ايران
استان
خراسان رضوي
آدرس
مشهد-شهرک صنعتي طوس-فاز 2-بلوار انديشه-انديشه 5-دانش 4-قطعه 648