پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
نام شرکت
سها کيش
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
وارد کننده
نام رئیس شرکت
دکتر مهدي بخشايش
تلفن
021 88803876-9
کشور
ايران
استان
تهران
آدرس
خيابان طالقاني- تقاطع سپهبد قرني - شماره311