دوشنبه 2 بهمن 1396    |    Monday, January 22, 2018
نام شرکت
سها کيش
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
وارد کننده
نام رئیس شرکت
دکتر مهدي بخشايش
تلفن
021 88803876-9
کشور
ايران
استان
تهران
آدرس
خيابان طالقاني- تقاطع سپهبد قرني - شماره311