شنبه 25 آذر 1396    |    Saturday, December 16, 2017
نام شرکت
ياراطب خاورميانه
زمینه فعالیت
دارو
نوع فعالیت
وارد کننده
نام رئیس شرکت
محبوبه فرج پوري
تلفن
021 22916858
کشور
ايران
استان
تهران
آدرس
خيابان شمس تبريزي شمالي - پلاک 28 - واحد 1 .