دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
نام داروخانه
جالينوس
نام موسس
سيد هاشم شاه زيدي
شبانه روزی
هست
تلفن
021 4453600
استان
اصفهان
آدرس
ميدان قدس