سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
نام داروخانه
جالينوس
نام موسس
سيد هاشم شاه زيدي
شبانه روزی
هست
تلفن
021 4453600
استان
اصفهان
آدرس
ميدان قدس