چهارشنبه 22 آذر 1396    |    Wednesday, December 13, 2017
نام داروخانه
شفا
نام موسس
جعفر قنبر عالي
شبانه روزی
نیست
استان
اردبيل
آدرس
خ برق پ143فرعي از 112اصلي بخش 21