يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
نام داروخانه
فتحي بيطرف
نام موسس
جمال فتحي بيطرف
شبانه روزی
نیست
استان
اردبيل
آدرس
خ امام خميني (ره)ـ ميدان سرچشمه پ 5160ـ5162