سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
نام داروخانه
فتحي بيطرف
نام موسس
جمال فتحي بيطرف
شبانه روزی
نیست
استان
اردبيل
آدرس
خ امام خميني (ره)ـ ميدان سرچشمه پ 5160ـ5162