شنبه 5 خرداد 1397    |    Saturday, May 26, 2018
نام داروخانه
دكتر زيارتي <امير كبير>
نام موسس
صديقه تركي نژاد زيارتي
شبانه روزی
نیست
استان
اصفهان
آدرس
خ آيت اله كاشاني پ 2627و1453 و197 فرعي از يك اصلي بخش 2