يکشنبه 3 تير 1397    |    Sunday, June 24, 2018
نام داروخانه
دكتر آيت الهي
نام موسس
محمدآقا آيت الهي
شبانه روزی
نیست
استان
يزد
آدرس
اول بلوار طالقاني داخل ساختمان پزشكان ابن سينا 22فرعي ازيك فرعي پ1917