چهارشنبه 4 مرداد 1396    |    Wednesday, July 26, 2017
نام داروخانه
داخلي درمانگاه امام جعفر صادق
شبانه روزی
نیست
استان
يزد
آدرس
بلوار شهيد صدوقي جنب سپاه