پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
بيمارستان افشار
شبانه روزی
نیست
استان
يزد
آدرس
بلوار جمهوري