شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
نام داروخانه
بيمارستان شهدا
شبانه روزی
نیست
استان
يزد
آدرس
خ آيت اله حائري