يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
نام داروخانه
دكتر پوريا
نام موسس
پروانه پوريا
شبانه روزی
نیست
استان
همدان
آدرس
بلوارشهيد مدني پلاك 8فرعي مجزي شده از پلاكهاي 5613و4871/2 الي 4874و5613و4876اصلي