شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
نام داروخانه
مرکزي
نام موسس
الهام كاوياني باغبا دراني
شبانه روزی
نیست
استان
همدان
آدرس
بلوار امام خميني روبروي بانك ملت جنب پاساژقدس