جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
نام داروخانه
دكتر قلي پورکاکرودي
نام موسس
بهروز قلي پور كاكرودي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ 15 خرداد مقابل مسجدجامع حنب پاساژ برزو پ 1684 فرعي از 2 اصلي