جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
نام داروخانه
دكتر قلي پورکاکرودي
نام موسس
بهروز قلي پور كاكرودي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ 15 خرداد مقابل مسجدجامع حنب پاساژ برزو پ 1684 فرعي از 2 اصلي