جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
نام داروخانه
دكتر ولي زاده
نام موسس
سعيد ولي زاده
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
روستاي ايزده پ ثبتي 733 فرعي ويك فرعي از دواصلي قريه ايزده از دهستان ناتل كنار