شنبه 2 تير 1397    |    Saturday, June 23, 2018
نام داروخانه
دكتر ولي زاده
نام موسس
سعيد ولي زاده
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
روستاي ايزده پ ثبتي 733 فرعي ويك فرعي از دواصلي قريه ايزده از دهستان ناتل كنار