يکشنبه 28 آبان 1396    |    Saturday, November 18, 2017
نام داروخانه
دكتر حسن زاده
نام موسس
شهرزاد حسن زاده
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ شهرداري پ141فرعي از 57 اصلي بخش 18بهشهر