يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
نام داروخانه
مرکزي
نام موسس
علاءالدين عبدالعظيمي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ رازي پ 1361فرعي از 19اصلي بخش مركزي خ ساري