دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
نام داروخانه
مرکزي
نام موسس
علاءالدين عبدالعظيمي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ رازي پ 1361فرعي از 19اصلي بخش مركزي خ ساري