چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
نام داروخانه
دکتر فرهادي
نام موسس
فريما فرهادي پهنه دري
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ ابن سينا شماره 475فرعي مجزي شده از 19اصلي قريه كوچكسرا