جمعه 3 آذر 1396    |    Friday, November 24, 2017
نام داروخانه
دکتر فرهادي
نام موسس
فريما فرهادي پهنه دري
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ ابن سينا شماره 475فرعي مجزي شده از 19اصلي قريه كوچكسرا