دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
نام داروخانه
دکتر فرهادي
نام موسس
فريما فرهادي پهنه دري
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ ابن سينا شماره 475فرعي مجزي شده از 19اصلي قريه كوچكسرا