دوشنبه 28 خرداد 1397    |    Monday, June 18, 2018
نام داروخانه
دکتر فرهادي
نام موسس
فريما فرهادي پهنه دري
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ ابن سينا شماره 475فرعي مجزي شده از 19اصلي قريه كوچكسرا