جمعه 3 آذر 1396    |    Friday, November 24, 2017
نام داروخانه
دكتر معتمدي كوچكسرايي
نام موسس
علي معتمدي كوچكسرايي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
درمانگاه حضرت ابوالفضل