جمعه 2 تير 1396    |    Friday, June 23, 2017
نام داروخانه
دكتر زاهدي مازندراني
نام موسس
مهدي زاهدي مازندراني
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
روستاي خزرآباد(فرح آباد) بلوك 23اصلي بخش پنج ثبت ساري