دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Monday, May 28, 2018
نام داروخانه
دكتر زاهدي مازندراني
نام موسس
مهدي زاهدي مازندراني
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
روستاي خزرآباد(فرح آباد) بلوك 23اصلي بخش پنج ثبت ساري