شنبه 30 دي 1396    |    Friday, January 19, 2018
نام داروخانه
دكتر بهاري ساروي
نام موسس
سيده مريم بهاري ساروي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ امير مازندراني نبش كوچه امير مجتمع پزشكي كيميا پ3338و3335اصلي بخش يك16و15فرعي