يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
نام داروخانه
دكتر امين زاده بارفروش
نام موسس
زهرا امين زاده بار فروش
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ پاسداران در محدوده يك جلد سند مالكيت ذيل ثبت شماره 9646در صفحه 386دفتر جلد 95