سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
نام داروخانه
دكتر رضايي طالشي
نام موسس
سيد عسگري رضائي طالشي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ امام روبروي مسجد اعظم -پ ثبتي 10 اصلي از بخش 7