شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
نام داروخانه
دكتر شكريان زيني
نام موسس
محمد مهدي شكريان زيني
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ شهيد مطهري بلوار شهيد هاشمي نژاد جنب بانك مسكن و در مانگاه فرهنگيان پثبتي 1478 فرعي از 26 اصلي