شنبه 30 دي 1396    |    Friday, January 19, 2018
نام داروخانه
دكتر شكريان زيني
نام موسس
محمد مهدي شكريان زيني
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ شهيد مطهري بلوار شهيد هاشمي نژاد جنب بانك مسكن و در مانگاه فرهنگيان پثبتي 1478 فرعي از 26 اصلي