جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
نام داروخانه
پاستور
نام موسس
فرج اله اسداله تبار
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
ميدان بيت المقدس خ شهناز پلاك شماره 1028فرعي از يك اصلي