چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
نام داروخانه
دكتر فردوسي مكان
نام موسس
حسن فردوس مكان
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ طالقاني جنب درمانگاه شفا پ2فرعي از 3497اصلي