سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
نام داروخانه
دكتر فردوسي مكان
نام موسس
حسن فردوس مكان
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ طالقاني جنب درمانگاه شفا پ2فرعي از 3497اصلي