چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
نام داروخانه
دكتر فردوسي مكان
نام موسس
حسن فردوس مكان
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ طالقاني جنب درمانگاه شفا پ2فرعي از 3497اصلي