دوشنبه 7 خرداد 1397    |    Sunday, May 27, 2018
نام داروخانه
دكتر علي پور
نام موسس
نرگس علي پور
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
روستاي درزكلاي آخوندي پائين خ شهيد صالحي جاده جيبي پ ثبتي 2818/702يكشرق