شنبه 31 تير 1396    |    Saturday, July 22, 2017
نام داروخانه
دكتر ضيايي
نام موسس
سيد ضياءالدين ضيايي ديوكلائي
شبانه روزی
نیست
استان
مازندران
آدرس
خ سربندي شرقي شهرك شهيد كاظم بيگي احداثي درپ15فرعي از 2فرعي از 2641اصي